China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

周其林-南开大学 Zhou Qilin-Nankai University

筛选条件

产品类型

官能团

库存状态

是否手性

分子量

纯度

筛选结果

clogP

类别

  • ① 硼酸及其酯
  • ② 氨基酸及其衍生物
  • ③ 催化剂和配体
  • ④ 不对称合成
  • ⑤ 有机合成试剂
  • ⑥ 高端杂环砌块

周其林-南开大学 筛选结果

为您找到 36 个符合条件的产品。

1110346 现货

(R)-SDP

CAS:917377-74-3

¥ ŝææƈƭƭ -25mg

加入购物车

1107649 现货

(R)-SIPHOS

CAS:443965-14-8

¥ ǡƀƭƈƭƭ -25mg

加入购物车

1034739 现货

(S)-SDP

CAS:528521-86-0

¥ ŝƭǡƈƭƭ -25mg

加入购物车

1133042 现货

(S)-SIPHOS

CAS:443965-10-4

¥ ǡǐæƈƭƭ -25mg

加入购物车

1133112 现货

(S)-Tol-SDP

CAS:817176-80-0

¥ ƀƭƀIJƈƭƭ -25mg

加入购物车

1133119 现货

(R)-Xyl-SDP

CAS:917377-75-4

¥ ŝŝǐƈƭƭ -50mg

加入购物车

1107958 现货

(S)-Xyl-SDP

CAS:528521-89-3

¥ ŝæļƈƭƭ -25mg

加入购物车

1108265 现货

(R)-SITCP

CAS:856407-37-9

¥ ǐŝƭƈƭƭ -25mg

加入购物车

1108266 货期咨询

(S)-SITCP

CAS:885701-78-0

¥ Ɠæŝƈƭƭ -25mg

在线咨询

1107972 货期咨询

(R)-Tol-SDP

CAS:528521-87-1

¥ ǡæŊƭƈƭƭ -100mg

在线咨询

1178765 货期咨询

(R)-Ph-SpiroSA...

CAS:1809609-40-2

¥ ǐļƭƈƭƭ -25mg

在线咨询

1161864 货期咨询

(S)-DTB-SpiroP...

CAS:1415636-82-6

¥ IJǡIJƈƭƭ -25mg

在线咨询

1178760 货期咨询

(R)-DTB-SpiroS...

CAS:1809609-38-8

¥ IJŝŊƈƭƭ -25mg

在线咨询

36 个产品,每页显示 30 个。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单