China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

Mal-amido-PEG6-NHS ester

产品编号: 1017362 纯度:98% CAS:1137109-21-7

英文名称:Mal-amido-PEG6-NHS ester

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
100mg ¥ ħŻǖĭœœ > 10 > 10 -- -- -- -- ¥ ħŻǖĭœœ - +
250mg ¥ Ůĕǖĭœœ > 10 > 10 -- -- -- 1 ¥ Ůĕǖĭœœ - +
1g ¥ ĕdždžŃĭœœ > 10 5 -- -- 3 -- ¥ ĕdždžŃĭœœ - +
5g ¥ ŃŃdžĸĭœœ > 10 1 -- -- -- -- ¥ ŃŃdžĸĭœœ - +
10g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
25g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
100g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : 99.35%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 参考文献
  • 安全信息

产品编号

1017362

CAS 号

1137109-21-7

英文名称

Mal-amido-PEG6-NHS ester

中文名称

Mal-amido-PEG6-NHS ester

英文别称

中文别称

Smiles Code

O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O

MDL 号

MFCD11041093

分子式

C26H39N3O13

分子量

601.60

存储条件

-20°C

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

54-57 °C

沸点

闪点

旋光

描述

Mal-amido-PEG6-NHS 是一种含有马来酰亚胺基团和 NHS 酯的 PEG 衍生物。亲水性 PEG 间隔物增加了在水性介质中的溶解度。 NHS 酯可用于标记蛋白质、胺修饰的寡核苷酸和其他含胺分子的伯胺 (-NH2)。马来酰亚胺基团将与硫醇基反应形成共价键,使生物分子与硫醇连接。
展开

TPSA

185.54

LogP

-1.4854

H_Acceptors

13

H_Donors

1

Rotatable_Bonds

25

[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 2018 Oct;36:553-562.

警示图

警示词

Warning

危险申明

H315-H319-H335

警告申明

P261-P264-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P321-P362+P364-P405-P501

GHS 编码

GHS07

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单