China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

2-氨基-4-溴-3-氟苯甲酸

产品编号: 1061322 纯度:98% CAS:1416013-62-1

英文名称:2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
250mg ¥ ƊȨƢƵƵ > 10 > 10 1 -- 1 1 ¥ ƊȨƢƵƵ - +
1g ¥ ůǣƢƵƵ > 10 > 10 -- 1 1 1 ¥ ůǣƢƵƵ - +
5g ¥ ȨɄƵƢƵƵ > 10 > 10 -- 3 2 1 ¥ ȨɄƵƢƵƵ - +
10g ¥ ǫůƵƢƵƵ > 10 > 10 1 -- 1 1 ¥ ǫůƵƢƵƵ - +
25g ¥ ʼnȐƵƢƵƵ 5 > 10 1 1 1 1 ¥ ʼnȐƵƢƵƵ - +
100g ¥ ǫƵȐȨƢƵƵ 1 > 10 -- -- -- -- ¥ ǫƵȐȨƢƵƵ - +
500g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
大货 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : 99.99%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 安全信息

产品编号

1061322

CAS 号

1416013-62-1

英文名称

2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid

中文名称

2-氨基-4-溴-3-氟苯甲酸

英文别称

Benzoic acid, 2-amino-4-bromo-3-fluoro-

中文别称

Smiles Code

O=C(O)C1=CC=C(Br)C(F)=C1N

MDL 号

MFCD27664889

分子式

C7H5BrFNO2

分子量

234.02

存储条件

Store at room temperature

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

沸点

332.0±42.0°C at 760 mmHg

闪点

154.6±27.9°C

旋光

描述

用途 2-氨基-4-溴-3-氟苯甲酸主要用作医药中间体。
展开

TPSA

63.32

LogP

1.8686

H_Acceptors

2

H_Donors

2

Rotatable_Bonds

1

警示图

警示词

Warning

危险申明

H302-H315-H319-H335

警告申明

P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P321-P330-P337-P362+P364-P403+P233-P405-P501

GHS 编码

GHS07

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单