China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

3-溴-1-环丙基-1H-吡唑

产品编号: 1444272 纯度:97% CAS:1622840-18-9

英文名称:3-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
100mg ¥ ǦǷƖǛƞƞ -- > 10 -- -- -- -- ¥ ǦǷƖǛƞƞ - +
250mg ¥ ĢǷƖųǛƞƞ -- > 10 -- -- -- -- ¥ ĢǷƖųǛƞƞ - +
500mg ¥ ǃüŒƞǛƞƞ -- > 10 -- -- -- -- ¥ ǃüŒƞǛƞƞ - +
1g ¥ ƖüŠųǛƞƞ -- > 10 -- -- -- 1 ¥ ƖüŠųǛƞƞ - +
5g ¥ ĢƖŠƞƖǛƞƞ -- 5 -- -- -- -- ¥ ĢƖŠƞƖǛƞƞ - +
10g ¥ ǃƖüŠǃǛƞƞ -- 2 -- -- -- -- ¥ ǃƖüŠǃǛƞƞ - +
25g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
100g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
500g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : ≥97.0%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 安全信息

产品编号

1444272

CAS 号

1622840-18-9

英文名称

3-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole

中文名称

3-溴-1-环丙基-1H-吡唑

英文别称

中文别称

3-溴-1-环丙基吡唑

Smiles Code

BrC1=NN(C2CC2)C=C1

MDL 号

分子式

C6H7BrN2

分子量

187.04

存储条件

2-8°C, sealed storage, away from moisture

纯度

97%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

沸点

258.6±13.0 °C at 760 mmHg

闪点

旋光

描述

展开

TPSA

17.82

LogP

1.9805

H_Acceptors

2

H_Donors

0

Rotatable_Bonds

1

警示图

警示词

Warning

危险申明

H302-H315-H320-H335

警告申明

P261-P264-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362-P405-P501

GHS 编码

GHS07

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单