Grubbs 2 代催化剂

产品编号: 1089763 纯度:98% CAS:246047-72-3

英文名称:Grubbs 2nd

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
100mg ǧřǷƜƜ > 10 7 -- -- 1 1 ǧřǷƜƜ - +
250mg řƜǷƜƜ > 10 2 1 -- 1 1 řƜǷƜƜ - +
500mg ȂŁǷƜƜ > 10 1 -- -- -- 1 ȂŁǷƜƜ - +
1g ƏŁŤǷƜƜ 10 -- 1 -- 1 1 ƏŁŤǷƜƜ - +
5g ŁſȡǷƜƜ 2 -- 1 -- -- 2 ŁſȡǷƜƜ - +
10g ƏſǧƜǷƜƜ 1 -- -- -- -- 1 ƏſǧƜǷƜƜ - +
25g ǧƏȡǝǷƜƜ -- -- -- -- -- -- ǧƏȡǝǷƜƜ - +
100g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
500g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : ≥98.0%

基本信息

产品编号

1089763

CAS 号

246047-72-3

英文名称

Grubbs 2nd

中文名称

Grubbs 2 代催化剂

英文别称

Tricyclohexylphosphine[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene][benzylidine]Ruthenium(IV)dichloride

中文别称

GRUBB'S第二代催化剂

分子式

C46H65Cl2N2PRu

分子量

848.97

Smiles Code

CC1=CC(C)=CC(C)=C1N2C([Ru](Cl)(Cl)([P](C3CCCCC3)(C4CCCCC4)C5CCCCC5)=CC6=CC=CC=C6)N(C7=C(C)C=C(C)C=C7C)CC2

存储条件

2-8°C, protect from light, stored under nitrogen

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

MDL 号

MFCD03453237

熔点

143.5-148.5°C

沸点

闪点

旋光

安全信息

警示图

警示词

Danger

危险申明

H228

警告申明

P210

GHS 编码

GHS02

危险类别

4.1

UN 编码

1325

包装等级

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

50000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单