China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

全氟己基磺酰氟

产品编号: 1061076 纯度:93% CAS:423-50-7

英文名称:Perfluorohexylsulfonyl fluoride

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
1g ¥ ȨƔȹƢƢ > 10 > 10 -- 1 -- -- ¥ ȨƔȹƢƢ - +
5g ¥ ƊƔȹƢƢ > 10 > 10 1 1 1 1 ¥ ƊƔȹƢƢ - +
10g ¥ ǣƔȹƢƢ > 10 > 10 1 1 -- 1 ¥ ǣƔȹƢƢ - +
25g ¥ ƔƊƢȹƢƢ > 10 > 10 -- -- 1 1 ¥ ƔƊƢȹƢƢ - +
100g ¥ ǫƢƢȹƢƢ > 10 > 10 -- -- 1 1 ¥ ǫƢƢȹƢƢ - +
500g ¥ ƔǫȨƢȹƢƢ 4 2 -- -- -- -- ¥ ƔǫȨƢȹƢƢ - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
大货 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : ≥93.0%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 安全信息

产品编号

1061076

CAS 号

423-50-7

英文名称

Perfluorohexylsulfonyl fluoride

中文名称

全氟己基磺酰氟

英文别称

Perfluorohexanesulphonyl fluoride

中文别称

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-三氟三氟-1-己烷磺酰氟

Smiles Code

O=S(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(F)=O

MDL 号

分子式

C6F14O2S

分子量

402.11

存储条件

-20°C

纯度

93%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

沸点

112.6°C at 760 mmHg

闪点

21.9°C

旋光

描述

展开

TPSA

34.14

LogP

3.982

H_Acceptors

2

H_Donors

0

Rotatable_Bonds

5

警示图

警示词

Danger

危险申明

H226-H314-H318

警告申明

P210-P240-P241-P280-P370+P378

GHS 编码

GHS02,GHS05

危险类别

8

UN 编码

3265

包装等级

相关分类

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单