China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

4,4'-环己基二[N,N-二(4-甲基苯基)苯胺]

产品编号: 1036660 纯度:98% CAS:58473-78-2

英文名称:4,4'-(Cyclohexane-1,1-diyl)bis(N,N-di-p-tolylaniline)

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
100mg ¥ NJƔĝųų > 10 8 1 -- 1 -- ¥ NJƔĝųų - +
250mg ¥ ǂŎĝųų > 10 3 -- -- 1 -- ¥ ǂŎĝųų - +
1g ¥ ȇĨǂĝųų 3 -- -- -- -- -- ¥ ȇĨǂĝųų - +
5g ¥ ƔũĨĨĝųų -- -- -- -- -- -- ¥ ƔũĨĨĝųų - +
10g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
25g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
100g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : ≥98.0%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 参考文献
  • 安全信息

产品编号

1036660

CAS 号

58473-78-2

英文名称

4,4'-(Cyclohexane-1,1-diyl)bis(N,N-di-p-tolylaniline)

中文名称

4,4'-环己基二[N,N-二(4-甲基苯基)苯胺]

英文别称

Di-[4-(N,N-ditolyl-amino)-phenyl]cyclohexane

中文别称

1,1-双[4-[N,N-二(对甲苯)氨基]苯基]环己烷

Smiles Code

CC(C=C1)=CC=C1N(C2=CC=C(C)C=C2)C3=CC=C(C4(C(C=C5)=CC=C5N(C6=CC=C(C)C=C6)C7=CC=C(C)C=C7)CCCCC4)C=C3

MDL 号

MFCD01310666

分子式

C46H46N2

分子量

626.89

存储条件

2-8°C, protect from light

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

180-185°C

沸点

755°C at 760 mmHg

闪点

328.8°C

旋光

描述

展开

TPSA

6.48

LogP

13.1101

H_Acceptors

2

H_Donors

0

Rotatable_Bonds

8

[1]. Ana C Ayupe, et al. Global analysis of biogenesis, stability and sub-cellular localization of lncRNAs mapping to intragenic regions of the human genome. RNA Biol. 2015;12(8):877-92.

警示图

警示词

Warning

危险申明

H302-H315-H319-H335

警告申明

P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P321-P330-P337-P362+P364-P403+P233-P405-P501

GHS 编码

GHS07

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单