China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

1,3-二叔丁基-1,3,2-二氮杂磷啶-2-氧化物

产品编号: 1166486 纯度:97% CAS:854929-38-7

英文名称:1,3-Di-tert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine 2-oxide

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
50mg ¥ ŝėƀææ > 10 -- -- -- -- -- ¥ ŝėƀææ - +
100mg ¥ ƓIJƀææ > 10 -- -- -- 1 1 ¥ ƓIJƀææ - +
250mg ¥ ŊŝƋƀææ > 10 -- -- -- 1 1 ¥ ŊŝƋƀææ - +
1g ¥ ŝƸŊƀææ > 10 -- -- -- -- -- ¥ ŝƸŊƀææ - +
5g ¥ ŊǐƸėƀææ > 10 -- -- -- -- -- ¥ ŊǐƸėƀææ - +
10g ¥ ļƋėļƀææ 5 -- -- -- -- -- ¥ ļƋėļƀææ - +
25g ¥ ėļŝƋƀææ 2 -- -- -- -- -- ¥ ėļŝƋƀææ - +
100g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
500g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : 97.99%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 安全信息

产品编号

1166486

CAS 号

854929-38-7

英文名称

1,3-Di-tert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine 2-oxide

中文名称

1,3-二叔丁基-1,3,2-二氮杂磷啶-2-氧化物

英文别称

中文别称

Smiles Code

CC(N1P(N(C(C)(C)C)CC1)=O)(C)C

MDL 号

MFCD14708171

分子式

C10H23N2OP

分子量

218.28

存储条件

2-8°C, stored under nitrogen

纯度

97%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

82 °C

沸点

闪点

旋光

描述

展开

TPSA

23.55

LogP

2.5907

H_Acceptors

1

H_Donors

0

Rotatable_Bonds

0

警示图

警示词

Warning

危险申明

H315-H319

警告申明

P264-P280-P302+P352-P362

GHS 编码

GHS07

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单