China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

Amino-PEG2-NH-Boc

产品编号: 1019202 纯度:98% CAS:127828-22-2

英文名称:Amino-PEG2-NH-Boc

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
100mg ¥ Ƨƚřſſ > 10 -- 1 -- -- 1 ¥ Ƨƚřſſ - +
250mg ¥ ƚȂřſſ > 10 -- 1 -- 2 1 ¥ ƚȂřſſ - +
1g ¥ Ȭƚřſſ > 10 -- 1 1 -- 1 ¥ Ȭƚřſſ - +
5g ¥ ȂȂŤřſſ > 10 -- 1 1 2 1 ¥ ȂȂŤřſſ - +
10g ¥ Ƨƚſřſſ > 10 -- 1 -- 1 1 ¥ Ƨƚſřſſ - +
25g ¥ ŁŁȂƚřſſ > 10 -- 1 -- 1 1 ¥ ŁŁȂƚřſſ - +
100g ¥ Ƨſſſřſſ 6 -- -- -- -- -- ¥ Ƨſſſřſſ - +
500g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
大货 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : ≥98.0%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 参考文献
  • 安全信息

产品编号

1019202

CAS 号

127828-22-2

英文名称

Amino-PEG2-NH-Boc

中文名称

Amino-PEG2-NH-Boc

英文别称

中文别称

Smiles Code

O=C(NCCOCCN)OC(C)(C)C

MDL 号

MFCD12031501

分子式

C9H20N2O3

分子量

204.27

存储条件

2-8°C, protect from light

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

沸点

321.1±22.0 °C at 760 mmHg

闪点

旋光

描述

用途 [2-(2-氨基乙氧基)乙基]氨基甲酸叔丁酯可用作医药化工合成中间体。如果吸入[2-(2-氨基乙氧基)乙基]氨基甲酸叔丁酯,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,就医。
展开

TPSA

73.58

LogP

0.4864

H_Acceptors

4

H_Donors

2

Rotatable_Bonds

5

[1]. Qiu X, et al. Chemoselective Synthesis of Lenalidomide-Based PROTAC Library Using Alkylation Reaction. Org Lett. 2019 May 17;21(10):3838-3841.

警示图

警示词

Warning

危险申明

H302-H315-H319-H335

警告申明

P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P321-P330-P337-P362+P364-P403+P233-P405-P501

GHS 编码

GHS07

Amino-PEG2-NH-Boc 的合成线路

展开更多

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单