China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

乙酰糖酰氯

产品编号: 1087683 纯度:95% CAS:13831-31-7

英文名称:Acetylglycoloyl chloride

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
25g ¥ ůƊƔȨȨ -- -- -- -- -- -- ¥ ůƊƔȨȨ - +
100g ¥ ɄɄƔȨȨ -- -- -- -- 2 -- ¥ ɄɄƔȨȨ - +
500g ¥ ǫƟȐƔȨȨ -- -- -- -- 1 1 ¥ ǫƟȐƔȨȨ - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
大货 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : ≥95.0%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 参考文献
  • 安全信息

产品编号

1087683

CAS 号

13831-31-7

英文名称

Acetylglycoloyl chloride

中文名称

乙酰糖酰氯

英文别称

Acetoxyacetyl chloride

中文别称

乙酰氧基乙酰氯

Smiles Code

O=C(Cl)COC(C)=O

MDL 号

MFCD00011535

分子式

C4H5ClO3

分子量

136.53

存储条件

2-8°C, stored under nitrogen

纯度

95%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

159-160 °C

沸点

55 °C at 12 mmHg

闪点

旋光

描述

乙酰氧基乙酰氯用于合成螺-β-内酰胺和羟肟酸的稳定轴向和赤道构象异构体。
展开

TPSA

43.37

LogP

0.3149

H_Acceptors

3

H_Donors

0

Rotatable_Bonds

2

[1]. Naveen Anand, et al. Entrapment and kinetic resolution of stabilized axial and equatorial conformers of spiro-β-lactams. J Org Chem. 2011 Aug 5;76(15):5999-6006.

警示图

警示词

Danger

危险申明

H314-H335

警告申明

P260-P261-P264-P271-P280-P301+P330+P331-P304+P340-P321-P363-P405-P501

GHS 编码

GHS05,GHS07

危险类别

8

UN 编码

3265

包装等级

相关分类

乙酰糖酰氯 的合成线路

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单