China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

1-(2-羟乙基)-1H-吡咯-2,5-二酮

产品编号: 1022704 纯度:98% CAS:1585-90-6

英文名称:N-(2-Hydroxyethyl)maleimide

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
250mg ¥ ĭǖĜţţ > 10 > 10 1 -- 1 1 ¥ ĭǖĜţţ - +
1g ¥ ǵĕĸĜţţ > 10 > 10 -- -- 1 1 ¥ ǵĕĸĜţţ - +
5g ¥ œƻĸĜţţ > 10 3 1 -- -- 1 ¥ œƻĸĜţţ - +
25g ¥ ǵħƱĕĜţţ > 10 -- -- -- -- -- ¥ ǵħƱĕĜţţ - +
100g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
500g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : 99.24%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 参考文献
  • 安全信息

产品编号

1022704

CAS 号

1585-90-6

英文名称

N-(2-Hydroxyethyl)maleimide

中文名称

1-(2-羟乙基)-1H-吡咯-2,5-二酮

英文别称

中文别称

N-羟乙基马来酰亚胺

Smiles Code

OCCN1C(C=CC1=O)=O

MDL 号

MFCD00465266

分子式

C6H7NO3

分子量

141.12

存储条件

2-8°C

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

66-67°C

沸点

304.5°C at 760 mmHg

闪点

138°C

旋光

描述

展开

TPSA

57.61

LogP

-1.0963

H_Acceptors

3

H_Donors

1

Rotatable_Bonds

2

[1]. Scutaru AM, et al. Bivalent bendamustine and melphalan derivatives as anticancer agents. Eur J Med Chem. 2011 May;46(5):1604-15.

[2]. Cristina Méndez-Vidal, et al. Novel RP1 mutations and a recurrent BBS1 variant explain the co-existence of two distinct retinal phenotypes in the same pedigree. BMC Genet. 2014 Dec 14:15:143.

警示图

警示词

Warning

危险申明

H319

警告申明

P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P321-P330-P337-P362+P364-P403+P233-P405-P501

GHS 编码

GHS07

相关分类

1-(2-羟乙基)-1H-吡咯-2,5-二酮 的合成线路

展开更多

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单