China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

1-溴-2,4-二甲氧基苯

产品编号: 1023943 纯度:98% CAS:17715-69-4

英文名称:1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
10g ¥ Ɣȹȅȹȹ -- > 10 1 -- -- 1 ¥ Ɣȹȅȹȹ - +
25g ¥ ƊƊȅȹȹ -- > 10 1 2 -- 1 ¥ ƊƊȅȹȹ - +
100g ¥ ƢȨƔȅȹȹ -- > 10 1 -- 1 1 ¥ ƢȨƔȅȹȹ - +
500g ¥ ľƢȨǫȅȹȹ -- 2 1 -- -- 1 ¥ ľƢȨǫȅȹȹ - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
大货 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : 98.81%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 参考文献
  • 安全信息

产品编号

1023943

CAS 号

17715-69-4

英文名称

1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene

中文名称

1-溴-2,4-二甲氧基苯

英文别称

4-Bromoresorcinol dimethylether

中文别称

1,3-二甲氧基-4-溴苯

Smiles Code

COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1

MDL 号

MFCD00009844

分子式

C8H9BrO2

分子量

217.06

存储条件

Store at room temperature

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

25-26°C

沸点

153-155°C at 18 mmHg

闪点

110.5°C

旋光

描述

展开

TPSA

18.46

LogP

2.4663

H_Acceptors

2

H_Donors

0

Rotatable_Bonds

2

[1]. Dawei Yue, et al. Synthesis of 2,3-disubstituted benzo[b]furans by the palladium-catalyzed coupling of o-iodoanisoles and terminal alkynes, followed by electrophilic cyclization. J Org Chem. 2005 Dec 9;70(25):10292-6.

警示图

警示词

Warning

危险申明

H315-H319-H335

警告申明

P261-P264-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P321-P362+P364-P405-P501

GHS 编码

GHS07

相关分类

1-溴-2,4-二甲氧基苯 的合成线路

展开更多

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单