China

Select Your Country or Region

 • China
 • Hong Kong, China
400-821-0725

7-羟基庚酸

产品编号: 1069304 纯度:97% CAS:3710-42-7

英文名称:7-Hydroxyheptanoic acid

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 北方 深圳 会员价格 数量
250mg ¥ ĒƬƴǙǙ -- > 10 -- -- -- -- ¥ ĒƬƴǙǙ - +
1g ¥ ƉƬƴǙǙ -- > 10 -- -- -- -- ¥ ƉƬƴǙǙ - +
5g ¥ ƬƉǼƴǙǙ -- > 10 -- -- -- -- ¥ ƬƉǼƴǙǙ - +
10g ¥ ȍŨƬƴǙǙ -- > 10 -- -- -- -- ¥ ȍŨƬƴǙǙ - +
25g ¥ ŶǼǼƴǙǙ -- > 10 -- -- -- -- ¥ ŶǼǼƴǙǙ - +
100g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
500g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : ≥97.0%
 • 基本信息
 • 属性
 • 计算化学
 • 安全信息

产品编号

1069304

CAS 号

3710-42-7

英文名称

7-Hydroxyheptanoic acid

中文名称

7-羟基庚酸

英文别称

中文别称

Smiles Code

OCCCCCCC(O)=O

MDL 号

MFCD03095417

分子式

C7H14O3

分子量

146.18

存储条件

-20°C

纯度

97%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

46 °C

沸点

285.3°C at 760 mmHg

闪点

旋光

描述

展开

TPSA

57.53

LogP

1.0138

H_Acceptors

2

H_Donors

2

Rotatable_Bonds

6

警示图

警示词

Warning

危险申明

H302-H315-H319-H335

警告申明

P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P321-P330-P337-P362+P364-P403+P233-P405-P501

GHS 编码

GHS07

7-羟基庚酸 的合成线路

 • 参考文献: Rajabi, Mehdi Lanfranchi, Moreno Campo, Federica Panza, Luigi Synthetic Communications, 2014 , vol. 44, # 8 p. 1149 - 1154
 • 参考文献: Baeyer Villiger Chemische Berichte, 1900 , vol. 33, p. 860
 • 参考文献: Wada, Carol K. Frey, Robin R. Ji, Zhiqin Curtin, Michael L. Garland, Robert B. Holms, James H. Li, Junling Pease, Lori J. Guo, Jun Glaser, Keith B. Marcotte, Patrick A. Richardson, Paul L. Murphy, Shannon S. Bouska, Jennifer J. Tapang, Paul Magoc, Terrance J. Albert, Daniel H. Davidsen, Steven K. Michaelides, Michael R. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2003 , vol. 13, # 19 p. 3331 - 3335
 • 参考文献: Nagel Chemische Berichte, 1927 , vol. 60, p. 609
 • 参考文献: Zakharkin, L. I. Zhigareva, G. G. Podvisotskaya, L. S. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, Division of Chemical Science (English Translation), 1984 , vol. 33, # 12 p. 2574 - 2575 Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Khimicheskaya, 1984 , # 12 p. 2809 - 2810

展开更多

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

80000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单

乐研试剂

尊敬的乐研客户您好,
请您选择所在区域,我们将转接对应客服为您服务!

上海 企业 高校 江苏 企业 高校 浙江 企业 高校 北京 企业 高校 天津 企业 高校 河北 河北 广东 企业 高校 深圳 深圳 福建 福建 山东 山东 山西 山西 安徽 安徽 湖北 湖北 湖南 湖南 江西 江西 川渝 企业 高校 陕西 陕西 甘肃 甘肃 黑龙江 黑龙江 吉林 吉林 辽宁 辽宁 云南 云南 贵州 贵州 广西 广西 海南 海南 宁夏 宁夏 河南 河南 内蒙古 内蒙古 新疆 新疆 青海 青海