China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

(3,4-二氢-2H-吡喃-2-基)甲醇

产品编号: 1031176 纯度:98% CAS:3749-36-8

英文名称:3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
1g ¥ ƼŃŮŃŃ > 10 > 10 1 1 -- -- ¥ ƼŃŮŃŃ - +
5g ¥ ŹĠŮŃŃ > 10 > 10 1 -- 1 -- ¥ ŹĠŮŃŃ - +
10g ¥ džŹŃŮŃŃ > 10 > 10 1 -- 1 -- ¥ džŹŃŮŃŃ - +
25g ¥ ŞǡĠŮŃŃ 10 > 10 1 -- -- -- ¥ ŞǡĠŮŃŃ - +
100g ¥ džƆŃĸŮŃŃ 2 10 1 -- -- -- ¥ džƆŃĸŮŃŃ - +
500g ¥ ƆƆĸŃŮŃŃ -- 2 -- -- -- -- ¥ ƆƆĸŃŮŃŃ - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
大货 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : 99.96%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 参考文献
  • 安全信息

产品编号

1031176

CAS 号

3749-36-8

英文名称

3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol

中文名称

(3,4-二氢-2H-吡喃-2-基)甲醇

英文别称

中文别称

Smiles Code

OCC1CCC=CO1

MDL 号

MFCD00051507

分子式

C6H10O2

分子量

114.14

存储条件

-20°C

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

沸点

202.8°C at 760 mmHg

闪点

89°C

旋光

描述

展开

TPSA

29.46

LogP

0.6714

H_Acceptors

2

H_Donors

1

Rotatable_Bonds

1

[1]. David A. Nugiel, et al. Facile Preparation of 2,6-Disubstituted Purines Using Solid-Phase Chemistry. J Org Chem. 1997 Jan 10;62(1):201-203.

警示图

警示词

Warning

危险申明

H227-H315-H319-H335

警告申明

P210-P261-P264-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P321-P362+P364-P370+P378-P403-P405-P501

GHS 编码

GHS07

危险类别

3

UN 编码

1993

包装等级

相关分类

(3,4-二氢-2H-吡喃-2-基)甲醇 的合成线路

展开更多

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单