China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

1-(4-羟基哌啶-1-基)乙酮

产品编号: 1115351 纯度:98% CAS:4045-22-1

英文名称:1-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)ethanone

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
1g ¥ ļƀƈƭƭ > 10 > 10 -- 1 -- 1 ¥ ļƀƈƭƭ - +
5g ¥ ǡæIJƈƭƭ > 10 > 10 1 1 1 2 ¥ ǡæIJƈƭƭ - +
10g ¥ ŊŊƓƈƭƭ 7 > 10 1 3 1 1 ¥ ŊŊƓƈƭƭ - +
25g ¥ ƀƀǡƀƈƭƭ 2 > 10 -- -- 1 1 ¥ ƀƀǡƀƈƭƭ - +
100g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
500g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : 99.96%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 安全信息

产品编号

1115351

CAS 号

4045-22-1

英文名称

1-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)ethanone

中文名称

1-(4-羟基哌啶-1-基)乙酮

英文别称

1-Acetylpiperidin-4-ol

中文别称

1 -乙酰- 4 -哌啶

Smiles Code

CC(N1CCC(O)CC1)=O

MDL 号

MFCD11044209

分子式

C7H13NO2

分子量

143.18

存储条件

Store at room temperature

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

70-73°C

沸点

299.4°C at 760 mmHg

闪点

旋光

描述

展开

TPSA

40.54

LogP

-0.0104

H_Acceptors

2

H_Donors

1

Rotatable_Bonds

0

警示图

警示词

Warning

危险申明

H302-H315-H319-H335

警告申明

P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P321-P330-P337-P362+P364-P403+P233-P405-P501

GHS 编码

GHS07

相关分类

1-(4-羟基哌啶-1-基)乙酮 的合成线路

展开更多

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单