China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

八甘醇

产品编号: 1034174 纯度:98% CAS:5117-19-1

英文名称:Octaethylene glycol

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
250mg ¥ ǖŃƻƱƱ > 10 -- -- 1 -- 1 ¥ ǖŃƻƱƱ - +
1g ¥ ħŮƻƱƱ > 10 -- -- -- -- 1 ¥ ħŮƻƱƱ - +
5g ¥ œŮŮƻƱƱ > 10 -- -- -- -- -- ¥ œŮŮƻƱƱ - +
10g ¥ ǖœŮƻƱƱ > 10 -- -- -- 1 -- ¥ ǖœŮƻƱƱ - +
25g ¥ ŮȀĕƻƱƱ > 10 -- -- -- 1 2 ¥ ŮȀĕƻƱƱ - +
100g ¥ ĕŮƱœƻƱƱ 7 -- -- -- -- -- ¥ ĕŮƱœƻƱƱ - +
500g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
大货 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : 99.97%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 参考文献
  • 安全信息

产品编号

1034174

CAS 号

5117-19-1

英文名称

Octaethylene glycol

中文名称

八甘醇

英文别称

中文别称

Smiles Code

OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO

MDL 号

MFCD00698694

分子式

C16H34O9

分子量

370.44

存储条件

2-8°C, stored under nitrogen

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

22°C

沸点

471.5°C at 760 mmHg

闪点

旋光

描述

用途 八甘醇为醇类有机物,可用作医药中间体。
展开

TPSA

105.07

LogP

-0.9128

H_Acceptors

9

H_Donors

2

Rotatable_Bonds

22

[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 2018 Oct;36:553-562

警示图

警示词

Warning

危险申明

H302-H315-H319-H335

警告申明

P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P321-P330-P337-P362+P364-P403+P233-P405-P501

GHS 编码

GHS07

八甘醇 的合成线路

展开更多

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单