China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

N-Boc-1,6-己二胺

产品编号: 1034404 纯度:98% CAS:51857-17-1

英文名称:NH2-C6-NH-Boc

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
5g ¥ ƅɂźůů > 10 4 -- -- -- 1 ¥ ƅɂźůů - +
10g ¥ dzƽƽźůů > 10 2 2 -- 2 1 ¥ dzƽƽźůů - +
25g ¥ Șůũźůů 7 -- 1 -- -- -- ¥ Șůũźůů - +
100g ¥ dzũdzdzźůů 1 -- 1 -- -- 1 ¥ dzũdzdzźůů - +
500g ¥ ưƕɂũźůů -- -- -- -- -- -- ¥ ưƕɂũźůů - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
大货 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : 99.92%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 参考文献
  • 安全信息

产品编号

1034404

CAS 号

51857-17-1

英文名称

NH2-C6-NH-Boc

中文名称

N-Boc-1,6-己二胺

英文别称

中文别称

Smiles Code

O=C(OC(C)(C)C)NCCCCCCN

MDL 号

MFCD00671489

分子式

C11H24N2O2

分子量

216.32

存储条件

2-8°C, protect from light

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

沸点

106-110 °C at 0.3 mmHg

闪点

125°C

旋光

描述

N-Boc-1,6-二氨基己烷用于在三乙胺存在下与碳酰二氯反应制备1,3-双[6-(Boc-氨基)己基]脲。此外,它还用作引入C6-间隔子的试剂。
展开

TPSA

64.35

LogP

2.0302

H_Acceptors

3

H_Donors

2

Rotatable_Bonds

6

[1]. Wang Z, et al. Proteolysis Targeting Chimeras for the Selective Degradation of Mcl-1/Bcl-2 Derived from Nonselective Target Binding Ligands. J Med Chem. 2019 Aug 21.

[2]. Thipapun Plyduang, et al. Carboxymethylcellulose-tetrahydrocurcumin conjugates for colon-specific delivery of a novel anti-cancer agent, 4-amino tetrahydrocurcumin. Eur J Pharm Biopharm. 2014 Oct;88(2):351-60.

警示图

警示词

Danger

危险申明

H314

警告申明

P260-P264-P280-P301+P330+P331-P304+P340-P321-P363-P405-P501

GHS 编码

GHS05

危险类别

8

UN 编码

2735

包装等级

N-Boc-1,6-己二胺 的合成线路

展开更多

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单