China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

2-(叔丁基)肼-1,2-二羧酸-1-苄酯

产品编号: 1069885 纯度:98% CAS:57699-88-4

英文名称:1-Benzyl 2-(tert-butyl) hydrazine-1,2-dicarboxylate

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
1g ¥ ǧŤŴǷǷ 2 7 -- -- -- -- ¥ ǧŤŴǷǷ - +
5g ¥ ƜǧȡŴǷǷ -- 1 -- -- 1 -- ¥ ƜǧȡŴǷǷ - +
10g ¥ ȡǝȡŴǷǷ -- -- -- -- 1 -- ¥ ȡǝȡŴǷǷ - +
25g ¥ ſƜǧŴǷǷ -- -- -- -- -- -- ¥ ſƜǧŴǷǷ - +
100g ¥ ƏŤŤƏŴǷǷ -- -- -- -- -- -- ¥ ƏŤŤƏŴǷǷ - +
500g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
大货 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : ≥98.0%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 安全信息

产品编号

1069885

CAS 号

57699-88-4

英文名称

1-Benzyl 2-(tert-butyl) hydrazine-1,2-dicarboxylate

中文名称

2-(叔丁基)肼-1,2-二羧酸-1-苄酯

英文别称

N-Boc-N’-Cbz-hydrazine

中文别称

N-BOC-N'-CBZ-肼

Smiles Code

O=C(OCC1=CC=CC=C1)NNC(OC(C)(C)C)=O

MDL 号

MFCD09752862

分子式

C13H18N2O4

分子量

266.29

存储条件

2-8°C

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

79-80°C

沸点

378.9°C at 760 mmHg

闪点

旋光

描述

展开

TPSA

76.66

LogP

2.3525

H_Acceptors

4

H_Donors

2

Rotatable_Bonds

2

警示图

警示词

Warning

危险申明

H302-H315-H319-H335

警告申明

P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P321-P330-P337-P362+P364-P403+P233-P405-P501

GHS 编码

GHS07

相关分类

2-(叔丁基)肼-1,2-二羧酸-1-苄酯 的合成线路

展开更多

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单