China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

乙酸肼

产品编号: 1041041 纯度:98% CAS:7335-65-1

英文名称:Hydrazine acetate

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
10g ¥ ƞǃŕŨŨ -- > 10 -- -- 1 -- ¥ ƞǃŕŨŨ - +
25g ¥ ƖĽŕŨŨ -- > 10 -- -- 6 1 ¥ ƖĽŕŨŨ - +
100g ¥ ĽŨĢŕŨŨ -- > 10 -- -- 2 -- ¥ ĽŨĢŕŨŨ - +
500g ¥ ŠĽƖŕŨŨ -- 5 -- -- -- -- ¥ ŠĽƖŕŨŨ - +
2500g ¥ ĢŨŨüŕŨŨ -- 1 -- -- -- -- ¥ ĢŨŨüŕŨŨ - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : ≥98.0%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 参考文献
  • 安全信息

产品编号

1041041

CAS 号

7335-65-1

英文名称

Hydrazine acetate

中文名称

乙酸肼

英文别称

HYDRAZINE ACETATE SALT

中文别称

乙酸肼,97%

Smiles Code

CC(O)=O.NN

MDL 号

MFCD00013141

分子式

C2H8N2O2

分子量

92.10

存储条件

2-8°C, sealed storage, away from moisture

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

100-102°C

沸点

171.46 °C at 760 mmHg

闪点

旋光

描述

展开

TPSA

89.34

LogP

-1.0903

H_Acceptors

3

H_Donors

3

Rotatable_Bonds

0

[1]. T M Slaghek, et al. Synthesis of hyaluronic acid-related di-, tri-, and tetra-saccharides having an N-acetylglucosamine residue at the reducing end. Carbohydr Res. 1994 Mar 4:255:61-85.

警示图

警示词

Danger

危险申明

H301+H311+H331-H317-H350-H410

警告申明

P261-P264-P270-P271-P272-P273-P280-P302+P352-P304+P340-P321-P330-P361+P364-P362+P364-P391-P405-P501

GHS 编码

GHS06,GHS08,GHS09

危险类别

6.1

UN 编码

2811

包装等级

相关分类

乙酸肼 的合成线路

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单