China

Select Your Country or Region

  • China
  • Hong Kong, China
400-821-0725

十六烷基二酸单叔丁酯

产品编号: 1156488 纯度:98% CAS:843666-27-3

英文名称:Boc-C14-COOH

规格 目录价格 上海 安徽 武汉 成都 天津 深圳 会员价格 数量
1g ¥ ĢǛŇǛǛ > 10 8 -- -- -- -- ¥ ĢǛŇǛǛ - +
5g ¥ ĽƞƖŇǛǛ > 10 1 1 -- -- 2 ¥ ĽƞƖŇǛǛ - +
10g ¥ ƞǃŒŇǛǛ > 10 -- -- -- -- 1 ¥ ƞǃŒŇǛǛ - +
25g ¥ ǷƞǛŇǛǛ > 10 -- -- -- -- -- ¥ ǷƞǛŇǛǛ - +
100g ¥ ĽŠŠǛŇǛǛ 9 -- -- -- -- -- ¥ ĽŠŠǛŇǛǛ - +
500g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
1000g 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +
大货 请询价 -- -- -- -- -- -- -- - +

* 产品数量不能为 0.

* 乐研的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务

检测信息

批次 :
批次纯度 : ≥98.0%
  • 基本信息
  • 属性
  • 计算化学
  • 参考文献
  • 安全信息

产品编号

1156488

CAS 号

843666-27-3

英文名称

Boc-C14-COOH

中文名称

十六烷基二酸单叔丁酯

英文别称

中文别称

Smiles Code

O=C(O)CCCCCCCCCCCCCCC(OC(C)(C)C)=O

MDL 号

MFCD23136039

分子式

C20H38O4

分子量

342.51

存储条件

2-8°C

纯度

98%

网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准

熔点

60 °C

沸点

444.6±18.0 °C at 760 mmHg

闪点

旋光

描述

Boc-C14-COOH 可以作为 ADC linker或PROTAC linker,用于合成抗体偶联药物或合成 PROTAC。
展开

TPSA

63.6

LogP

5.8741

H_Acceptors

3

H_Donors

1

Rotatable_Bonds

15

[1]. Beck A, et al. Strategies and challenges for the next generation of antibody-drug conjugates. Nat Rev Drug Discov. 2017;16(5):315-337.

[2]. Nalawansha DA, et al. PROTACs: An Emerging Therapeutic Modality in Precision Medicine. Cell Chem Biol. 2020;27(8):998-985.

警示图

警示词

Warning

危险申明

H302-H312-H332

警告申明

P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P321-P330-P362+P364-P501

GHS 编码

GHS07

十六烷基二酸单叔丁酯 的合成线路

历史浏览记录

资源工具

摩尔计算器

质量 (g) = 浓度 (mol/L) × 体积 (L) × 分子量(g/mol)

质量 浓度 体积 分子量 *
= × ×

给我们留言

您有任何问题或者建议,欢迎给我们留言,我们将尽快答复您。 * 是必填项。

70000+分子砌块

现货供应

10年研发经验

专业护航

7天无理由退换

售后无忧

100%质量检测

品质保障

100%产品包邮

无需凑单